Καβουρας sea view restaurant

  • Καλλιθέα Χαλκιδικής
  • Καρεκλάδικο Χατζηγιάννη
  • Image 1

    Καβουρας sea view restaurant
  • image 2

    Καβουρας sea view restaurant
Thanks for watching!